Gratis analyse

Vil du vite hva kundene dine synes om deg og produktene dine? Bestill en GRATIS analyse, helt uten forpliktelser! Gratis analyse tilbys alle nettbutikker med minimum 1.000 ordre totalt siste 3 måneder. Et minimum antall ordre er nødvendig for å sikre at analysen er basert på representative data.

gratis analyse for nettbutikker

Slik fungerer det

Vi inviterer alle kunder som har handlet av deg de siste tre månedene til å gi deg en kundeomtale. Maks 10.000 invitasjoner totalt. Du velger om du vil samle inn Product Reviews og/eller Service Reviews. Invitasjoner blir sendt på e-post, og er designet slik at de passer din profil. Alt vi trenger fra deg er en Excel-fil med nødvendige kundedata*.

Så snart rapporten med dine kunders tilbakemeldinger er klar, og senest innen 5 virkedager, vil du bli invitert til en 30-minutters gjennomgang av resultatene med en av våre eksperter. I etterkant av dette møtet vil du få tilsendt rapporten din på e-post.

* Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger på vegne av våre kunder i henhold til GDPR her.

Lipscore har markedets beste responsrate på product reviews

Dine fordeler

  • Du får vite hva kundene dine synes om deg og/eller dine produkter.
  • Du kan bruke tilbakemeldingene til å gjøre forbedringer i nettbutikken din.
  • Du får vite responsraten din. Merk at din faktiske responsrate normalt vil være høyere enn denne responsraten*.
  • Du får erfare at de fleste tilbakemeldingene fra kundene dine er positive.
  • Du får et bedre grunnlag til å kunne beregne ROI, samt til å sammenlikne Lipscore med alternative tilbydere.

*Responsraten vil normalt være høyere ved utsendelse av invitasjon rett etter kjøp, enn ved utsendelse inntil 3 måneder etter kjøp.

gratis analyse for nettbutikker

Bestill gratis analyse nå!

gratis analyse for nettbutikker

Hvorfor tilbyr vi gratis analyse?

Lipscore har markedets beste responsrate på ratings & reviews for nettbutikker. Det betyr at du med Lipscore bygger opp en base med ratings & reviews mye raskere enn med noen annen plattform.

Vi tilbyr gratis analyse slik at du får vite DIN responsrate, og kan sammenlikne denne med alternative tilbydere.

Det eneste vi ber om tilbake er at vi får 30 minutter av din tid til å vise deg hvordan kundeinnsikten og produktkunnskapen du får med Lipscore ratings & reviews kan gi deg økt omsetning og innkjøpsmakt. Deretter står du helt fritt til å avslutte dialogen med oss.

gratis analyse for nettbutikker

Begrensninger

Etter at vi har presentert resultatene av analysen for deg vil du motta en rapport fra oss med dine kunders omtaler, samt viktige nøkkeltall:

  • Din responsrate.
  • Produkter med flest tilbakemeldinger.
  • Produkter med færrest tilbakemeldinger.
  • Gjennomsnittlig rating.
  • Fordeling av antall stjerner.

Dette vil gi deg kunde- og produktinnsikt som du f.eks. kan bruke til å gjøre forbedringer i nettbutikken din.

Innholdet i rapporten kan kun brukes internt i din bedrift. Publisering av omtalene i nettbutikken, bruk av omtalene i markedsføring e.l. forutsetter at du inngår avtale med oss om innsamling og publisering av ratings & reviews.

Vil du vite hva kundene dine synes om deg og produktene dine?

Bestill en GRATIS analyse, og få vite hva kundene dine synes om deg og produktene dine.

Har du allerede et system for innsamling av ratings & reviews, kan du bruke analysen til å sammenlikne din nåværende responsrate med responsraten du får med Lipscore.

Gratis analyse tilbys alle nettbutikker med minimum 1.000 ordre totalt siste 3 måneder. Et minimum antall ordre er nødvendig for å sikre at kundeanalysen er basert på representative data.

Bestill gratis analyse nå!