ITX tilbyr en ferdig integrasjon mot Lipscore Q&A modul. Dette betyr at Lipscore Q&A raskt og enkelt integreres med ITX kontaktsenter, slik at all kundedialog kan håndteres ett sted.