Alle typer reviews

Ratings & reviews er mest vanlig for nettbutikker, men stadig flere kjeder utnytter også mulighetene f.eks. en kundeklubb gir til å samle inn tilbakemeldinger både på produkter og handleopplevelse i butikk. Med Lipscore kan du måle hva kundene synes om produktene dine, også på brand eller kategori-nivå. Du kan måle kundetilfredshet knyttet til handleopplevelsen på nett så vel som i hver enkelt butikk. Dette gir deg unik innsikt du kan bruke til alt fra utvikling av sortimentet og forhandlinger med leverandører, til benchmarking mot de beste selgerne og butikkene dine.

Vi leverer alle typer ratings & reviews, og hjelper deg å skreddersy den beste løsningen for deg og din bedrift! Start med Product Reviews, og bygg på med Service Reviews og eventuelt også Store Reviews.

Hoie logo
telia logo
thebodyshop logo
elektroimportøren logo
ARK-logo
Vita logo

Vi gir deg kunde- og produktinnsikten som gjør at din bedrift kan forbedre kundeopplevelsen og øke lønnsomheten.

Lipscore har markedets beste responsrate på ratings & reviews for nettbutikker. Våre kunder får i snitt en tilbakemelding fra 22,83% av kundene sine. Bransjesnittet er 4-11%. Det betyr at du med Lipscore bygger opp en base med ratings & reviews mye raskere enn med noen annen plattform. Responsraten varierer selvfølgelig også blant våre kunder – men forutsatt at du følger våre råd og anbefalinger får du garantert en responsrate som ligger over bransjesnittet. Fordi vi er best på fagkunnskap når det kommer til ratings & reviews. Med vårt backend dashboard får du kunde- og produktinnsikten som gjør at du kan jobbe datadrevet og dermed forbedre kundeopplevelsen og øke lønnsomheten.

Vi vil hjelpe din bedrift å få flere ratings & reviews!

Lipscore er verdens mest effektive plattform for innsamling og utnyttelse av ratings & reviews. Vi hjelper bedrifter å få økt omsetning, viktig kundeinnsikt, produktkunnskap og innkjøpsmakt.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg om hvordan vi kan hjelpe akkurat deg å få flere ratings & reviews og bruke disse til å øke lønnsomheten.

Ta kontakt med oss, så fortsetter vi dialogen på den måten du ønsker.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg innen 24 timer.